Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Vabilo na skupščino Rafting zveze Slovenije 2012

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25, 1000 Ljubljana
e-mail: info@rafting-zveza.si
§
VABILO
§
Vabimo vas na redno letno skupščino Rafting zveze Slovenije, ki bo v nedeljo, 11.marca 2012 ob 15.00 uri v prostorih Športnega centra SORT v Lazeh pri Predgradu.
§
Predlagan je naslednji dnevni red:
§
1. Otvoritev in pozdrav (predsednik RZS)

2. Izvolitev delovnega predsedstva:
– predsednika
– dva člana (overovatelja)
– zapisnikar

3. Skupno poročilo za leto 2011:
– predsednik RZS
– sekretar RZS (finančno poročilo)
– predsednik tekmovalne komisije
– predsednik turistične komisije
– nadzorni odbor RZS

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil o delu za leto 2011

5. Program dela za leto 2012

6. Finančni plan za leto 2012

7. Potrditev tekmovalnega koledarja za sezono 2012

8. Razno
a) članarina
b) sprememba sedeža Zveze
c) izobraževanje strokovnih kadrov
§
V kolikor članarine za leto 2011 (62,59€) še niste poravnali, vas prosimo, da prinesete denar s sabo na skupščino oziroma (priporočamo) znesek do 05.03.2012 nakažite na naš TRR SI56 1010 0004 9644 595, Banka Koper d.d.
§
Vse tiste, ki bi se želeli ponovno ali na novo včlaniti v Rafting zvezo (spisek sedanjih članov je tukaj) prosimo da nas kontaktirajo na info@rafting-zveza.si .
§
V Ljubljani, 29.2.2012
§

Predsednik RZS:
Uroš Lovrenčič l.r.

§

VAŽNO: Skupščine RZS se udeležita po dva predstavnika vsakega kluba/društva. Glasovalno pravico imajo vsi predstavniki klubov/društev, ki so plačali članarino za leto 2011!

 

Leave a Comment