Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Razpis licenčnega seminarja VODNIK RAFTA I / UČITELJ RAFTINGA II

Rafting zveza Slovenije
Celovška c. 25
Sl-1000 Ljubljana
www.rafting-zveza.si
info@rafting-zveza.si

Razpis licenčnega seminarja za podaljšanje licence

VODNIK RAFTA I / UČITELJ RAFTINGA II (za leto 2015)

 

Rafting zveza Slovenije razpisuje licenčni seminar za podaljšanje licence VODNIK RAFTA I ali UČITELJ RAFTINGA II (za leto 2015). Tečaj bo potekal v Solkanu, v prostorih kajakaškega centra Kajak kluba Soške elektrarne in na umetni progi kajakaškega centra.

Tečaj bo potekal v terminu:
Nedelja, 09.11.2014 (ODPOVEDANO ZARADI POVIŠANEGA VODOSTAJA REK!!!)
Nedelja, 23.11.2014 (potrjeno!)

Licenčni seminar obsega 4 ure, od tega dve uri teoretičnega dela in dve uri praktičnega.
Urnik bo določen po pregledu prijav in morebitni razdelitvi v skupine.

Pogoji za prijavo:

Kandidati morajo ob prijavi priložiti popolno izpolnjeno Prijavnico ter popolno izpolnjeno Poročilo o opravljenih spustih v preteklem letu (obrazci so na spletni strani RZS).

Kandidati morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta in reševalec iz divje vode v letih 1997-2003
  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta v letih 2003-2009
  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta I v letih 2012-2014

Pogoji za priznanje licenčnega seminarja :

  1. prisotnost na teoretičnem delu
  2. aktivno sodelovanje na praktičnem delu (OBVEZNA JE OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA!!!)

Teoretični del se izvaja v predavalnici. Praktični del se izvaja v delavnici, ob reki ali na reki.

 Potrebna oprema:

Celotna osebna zaščitna oprema (neopren, anorak, čelada, čevlji, jopič) in veslo;

Reševalna vrv 10, 15 ali 20 m; dva karabina, nož, piščalka. Blok, pisalo, podloga za sedenje.

Za jopič se zahteva CE EN 393 50N in mora imeti sistem za hitro odpiranje pod obremenitvijo, reševalna vrv (z vrečko za metanje) mora biti namensko proizvedena.

Prijave:

Prijavnica je priloga tega razpisa in je objavljena tudi na spletni strani Rafting zveze Slovenije www.rafting-zveza.si.

Popolno izpolnjene prijavnice ter poročila je potrebno (z dokazili – spričevalom iz preteklosti ter kopijo ID dokumenta, v kolikor kandidat v preteklih 3 letih ni bil vpisan v register) poslati na el.naslov prijave@rafting-zveza.si ali na naslov Rafting zveza Slovenije, Celovška c. 25, 1000 Ljubljana.

Seznam tečajnikov se sestavi po vrstnem redu popolnih prijav in plačanih kotizacij.

Cena seminarja znaša 50 € po osebi. Rezervacija je potrjena po prejeti kotizaciji.

Kotizacijo je potrebno ob prijavi nakazati na TRR Rafting zveze Slovenije SI56 1010-0004-9644-595, namen plačila »VR2014O_priimek«.

Cena vključuje: stroške predavateljev, najem predavalnice, najem proge, uporabo skupne opreme, organizacijo in vodenje seminarja, izvedbo vpisa v seznam licenciranih strokovnih delavcev.

Vsak tečajnik po opravljenem seminarju prejme našitek in nalepko za čelado  »Vodnik rafta 2015«.

V ceno niso vključeni izkaznica, nezgodno zavarovanje, prehrana. DDV ni vključen v ceno, ker nismo zavezanci za obračun DDV.

Tečaj bo izveden v primeru najmanj 16 prijavljenih oseb. Na tečaju lahko prisostvuje največ 32 prijavljenih oseb. V primeru premalo prijav si organizator pridržuje razpisati sekundarni termin.

Prijavnica na licenčni seminar 2014

Potrdilo o opravljenih spustih v letu 2014

Športni pozdrav,
Uroš Lovrenčič
predsednik  Rafting zveze Slovenije