Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Register vodnikov rafta 2012

Rafting zveza Slovenije bo v letu 2012, predvidoma do začetka sezone, vzpostavila aktualno bazo oz. register vodnikov rafta v Sloveniji. Izobraževanja in usposabljanja so potekala vse od leta 1994 do zdaj in to po vsaj štirih različnih izobraževalnih programih. Ker želimo bazo vzpostaviti celovito, vas vse rafterje, ki ste kadarkoli opravljlali izpit za vodnika rafta, prosimo oz. pozivamo, da nam na elektronski naslov register@rafting-zveza.si posredujete svoje podatke, predvsem naslednje:
– ime in priimek kandidata
– rojstne podatke in naslov
– klub oz. podjetje, za katerega je opravljal izpit oziroma če je bil plačnik sam
– termin oz. letnico opravljanja izpita

Vsem kandidatom bomo posredovali Evidenčni list, na podlagi katerega jih bomo (če bodo izpolnjevali vse pogoje za licenciranje ter poravnali stroške vpisa v register) vpisali v razvid strokovnih delavcev v športu pri MŠŠ.

Obenem bi vas rad opozorili, da bo treba ne glede na to, da je bil izpit v preteklosti že opravljen, dopolniti znanje z določenimi poglavji ali pa opraviti obnovitev licence, saj so se od preteklih let spremenila zakonsko določeni pogoji za pridobitev licence.