Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Tečaj za vodnika rafta VR2015A

Rafting zveza Slovenije razpisuje tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv VODNIK RAFTA I (strokovni delavec I).

Tečaj bo potekal v Solkanu, v prostorih kajakaškega centra Kajak kluba Soške elektrarne in na umetni progi kajakaškega centra.

Tečaj bo potekal v terminih:

1.sklop            Petek, 29.05.2015 do nedelje, 31.05.2015

2.sklop            Petek, 05.06.2015 do nedelje. 07.06.2015

Izobraževanje bo vsak dan potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času, od 9h do 17h ali 18h, s krajšim odmorom za kosilo.

Vsak dan bo izveden tako teoretični del kot tudi praktični del.

Pogoji za pristop:

Kandidati morajo biti stari najmanj 18 let in imeti končano najmanj IV. stopnjo izobrazbe.

Vsak posameznik mora, preden pristopi k izobraževanju za pridobitev naziva Vodnik rafta, opraviti izpit za reševalca iz vode za športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času na divjih vodah, ki se opravlja po predpisih, ki urejajo varstvo pred utopitvami, kot je določeno v 27. členu Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS št. 30/02).

Pogoji za dokončanje usposabljanja so:

1. opravljen teoretični izpit

2. opravljen praktični izpit

Teoretični izpit se opravlja v predavalnici. Praktično znanje se ocenjuje po posameznih področjih med izvajanjem delavnic (na kopnem) in vaj (na vodi).

Praktični in teoretični del sestavlja 10 tem po 10 točk vsaka. Skupaj je možno zbrati 100 točk. Izpit je uspešno opravljen, če kandidat zbere vsaj 75 točk ob pogoju, da nobena tema ni ocenjena z manj kot tremi točkami.

Potrebna oprema:

Celotna osebna zaščitna oprema (neopren, anorak, čelada, čevlji, jopič) in veslo;

Reševalna vrv 10, 15 ali 20 m; 3m kos vrvi 6mm za vozle.

Dva karabina, nož, piščalka;

Podlaga za pisanje, blok, pisalo, podloga za sedenje.

Za jopič se zahteva CE EN 393 50N in mora imeti sistem za hitro odpiranje pod obremenitvijo, reševalna vrv (z vrečko za metanje) mora biti namensko proizvedena.

Prijave:

Prijave se sprejemajo elektronsko na spletni strani Rafting zveze Slovenije (na koncu tega razpisa).

Prijave so možne do zapolnitve kapacitet in najkasneje do 22.05.2015.

Prijavnica_VR2015 je priloga tega razpisa in je objavljena tudi na spletni strani Rafting zveze Slovenije www.rafting-zveza.si.

Popolno izpolnjene prijavnice je potrebno (z dokazili – spričevalom, kopijo izkaznice RDV, kopijo ID dokumenta) poslati na el.naslov prijave@rafting-zveza.si ali na naslov Rafting zveza Slovenije, Celovška c. 25, 1000 Ljubljana.

Seznam tečajnikov se sestavi po vrstnem redu popolnih prijav in plačanih kotizacij.

Cena izobraževanja znaša 400 € po osebi (oziroma 350 €, če je naročnik in plačnik izobraževanja član Rafting zveze Slovenije). Kotizacijo je potrebno ob prijavi nakazati na TRR Rafting zveze Slovenije SI56 1010-0004-9644-595, namen plačila »VR2015A_priimek«.

Cena vključuje: stroške predavateljev, najem proge, najem predavalnice, uporabo skupne opreme, organizacijo in vodenje tečaja, izvedbo vpisa v seznam licenciranih strokovnih delavcev. V ceno niso vključeni izkaznica, nezgodno zavarovanje, prehrana in spanje. DDV ni vključen v ceno, ker nismo zavezanci za obračun DDV.

Vsak tečajnik po opravljenem seminarju prejme našitek in nalepko za čelado  »Vodnik rafta 2015«.

Tečaj bo izveden v primeru najmanj 16 prijavljenih oseb. Na tečaju lahko prisostvuje največ 24 prijavljenih oseb. V primeru premalo prijav si organizator pridržuje razpisati sekundarni termin.

Prijave na seminar: