Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Tečaji za vodnika rafta I / II (VR2016A)

 

Rafting zveza Slovenije razpisuje tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv VODNIK RAFTA I (Vodnik rafta na mirni vodi) in za naziv VODNIK RAFTA II (Vodnik rafta na divji vodi).

Tečaja bosta potekala v Solkanu, v prostorih kajakaškega centra Kajak kluba Soške elektrarne, na umetni progi kajakaškega centra ter lokalno.

Tečaj VODNIK RAFTA I (Vodnik rafta na mirni vodi) bo potekal v terminih:

1.sklop            Sobota, 28.05.2016 in nedelja, 29.05.2016 (teoretično in praktično delo)

2.sklop            Petek, 03.06.2016 (preverjanje znanja in veščin ter izpit)

Tečaj VODNIK RAFTA II (Vodnik rafta na divji vodi) bo potekal v terminih:

1.sklop            Sobota, 04.06.2016 (teoretično in praktično delo)

2.sklop            Sobota, 18.06.2016 (teoretično in praktično delo) ter nedelja, 19.06.2016 (preverjanje znanja in veščin ter izpit) – (lokacijo sporočimo naknadno)

 

Tečajniki lahko 1. sklop tečaja VODNIK RAFTA I opravijo lokalno – v matičnem društvu pod vodstvom in nadzorom višje usposobljenega strokovnega delavca (najmanj 2. stopnje usposobljenosti) v skladu z napisanim programom usposabljanja.

Preverjanje znanja ter izpit za I.stopnjo se odvija centralno, pod nadzorom komisije RZS.

Izobraževanje bo vsak dan potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času, od 9h do 17h ali 18h, s krajšim odmorom za kosilo.

Vsak dan bo izveden tako teoretični del kot tudi praktični del.

Pogoji za pristop:

Kandidati morajo biti stari najmanj 18 let in imeti končano najmanj IV. stopnjo izobrazbe.

Vsak posameznik mora, preden pristopi k izobraževanju za pridobitev naziva Vodnik rafta, opraviti izpit za reševalca iz vode za športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času na divjih vodah, ki se opravlja po predpisih, ki urejajo varstvo pred utopitvami, kot je določeno v 27. členu Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS št. 30/02).

Pogoji za dokončanje usposabljanja pri obeh tečajih so:

1. opravljen teoretični izpit

2. opravljen praktični izpit

Teoretični izpit se opravlja v predavalnici. Praktično znanje se ocenjuje po posameznih področjih med izvajanjem delavnic (na kopnem) in vaj (na vodi).

Posebno obvestilo:
Kandidati se lahko prijavijo na oba tečaja hkrati in v kolikor so uspešni na preverjanju I.stopnje, nadaljujejo tečaj na II.stopnji.

Vsem zainteresiranim se lahko predmetnik in predlog programov usposabljanja pošlje po elektronski pošti po predhodni prošnji, poslani na prijave@rafting-zveza.si.

Potrebna oprema:

Celotna osebna zaščitna oprema (neopren, anorak, čelada, čevlji, jopič) in veslo;

Reševalna vrv 10, 15 ali 20 m; 3m kos vrvi 6mm za vozle.

Dva karabina, nož, piščalka;

Podlaga za pisanje, blok, pisalo, podloga za sedenje.

Za jopič se zahteva CE EN 393 50N in mora imeti sistem za hitro odpiranje pod obremenitvijo, reševalna vrv (z vrečko za metanje) mora biti namensko proizvedena.

Prijave:

Prijave se sprejemajo elektronsko na spletni strani Rafting zveze Slovenije (na koncu tega razpisa). Prijave so možne do zapolnitve kapacitet in najkasneje do 27.05.2016.

Prijavnica_VR2016 je priloga tega razpisa in je objavljena tudi na spletni strani Rafting zveze Slovenije www.rafting-zveza.si.

Popolno izpolnjene prijavnice je potrebno (z dokazili – spričevalom, kopijo izkaznice RDV, kopijo ID dokumenta) poslati na el.naslov prijave@rafting-zveza.si ali na naslov Rafting zveza Slovenije, Celovška c.
25, 1000 Ljubljana.

Seznam tečajnikov se sestavi po vrstnem redu popolnih prijav in plačanih kotizacij.

Cena tečaja VODNIK RAFTA I (Vodnik rafta na mirni vodi) znaša 125 €.
Cena tečaja VODNIK RAFTA II (Vodnik rafta na divji vodi) znaša 325 €.

V kolikor je naročnik in plačnik usposabljanja pravna oseba, ki je član RZS, se cena posameznega tečaja zniža za 50 €.

Kotizacijo je potrebno ob prijavi nakazati na TRR Rafting zveze Slovenije SI56 1010-0004-9644-595, namen plačila »VR2016A_priimek«.

Cena vključuje: stroške predavateljev, najem proge, najem predavalnice, uporabo skupne opreme, organizacijo in vodenje tečaja, izvedbo vpisa v seznam licenciranih strokovnih delavcev.
V ceno niso vključeni izkaznica, nezgodno zavarovanje, prehrana in spanje. DDV ni vključen v ceno, ker nismo zavezanci za obračun DDV.

Vsak tečajnik po opravljenem izpitu prejme našitek in nalepko za čelado »Vodnik rafta 2016-18«.

Tečaj bo izveden v primeru najmanj 16 prijavljenih oseb. Na tečaju lahko prisostvuje največ 24 prijavljenih oseb. V primeru premalo prijav si organizator pridržuje razpisati sekundarni termin.

 

 

 

Prijave na seminar:

Prijavnica_VR2016A