Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

LICENČNI SEMINAR VODNIK RAFTA I / II (VR2017_O2, 08.07.2017)

Vsebina razpisa:

Rafting zveza Slovenije razpisuje licenčni seminar za podaljšanje licenc za vodenje rafta po slovenskih rekah.

Tečaj bo potekal v Solkanu, v prostorih kajakaškega centra Kajak kluba Soške elektrarne in na umetni progi kajakaškega centra.

Tečaj bo potekal v terminu:

Sobota, 08.07.2017

  1. termin 9.00-13.00 (fiksni)
  2. termin 14.00-18.00 (po potrebi)

Licenčni seminar obsega 4 ure, od tega dve uri teoretičnega dela in dve uri praktičnega.
Število skupin (ena ali dve) bo določeno glede na število prijav.
Urnik bo določen po pregledu prijav in morebitni razdelitvi v skupine.

Check-in od 8.00 do 8.45!

Prijave so možne do zapolnitve kapacitet in najkasneje do 04.07.2017.


Prijave na seminar:


Pogoji za prijavo:

Kandidati morajo ob prijavi priložiti popolno izpolnjeno Prijavnico ter popolno izpolnjeno Poročilo o opravljenih spustih v preteklem letu (obrazci so na spletni strani RZS).

Kandidati morajo izpolnjevati tudi vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta in reševalec iz divje vode v letih 1997-2003
  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta v letih 2003-2009
  • Udeleženec tečaja in uspešno opravljen izpit za naziv Vodnik rafta I od leta 2012 dalje

Pogoji za priznanje licenčnega seminarja :

  1. prisotnost na teoretičnem delu
  2. aktivno sodelovanje na praktičnem delu (OBVEZNA JE OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA!!!)

Teoretični del se izvaja v predavalnici. Praktični del se izvaja v delavnici, ob reki ali na reki.

 Potrebna oprema:

Celotna osebna zaščitna oprema (neopren, anorak, čelada, čevlji, jopič) in veslo;

Reševalna vrv 10, 15 ali 20 m; dva karabina, nož, piščalka. Blok, pisalo, podloga za sedenje.

Vsi tečajniki naj s seboj OBVEZNO prinesejo t.i. flip line (vrv za obračanje čolna) v minimalni dolžini 4 metre.

Za jopič se zahteva CE EN 393 50N in mora imeti sistem za hitro odpiranje pod obremenitvijo, reševalna vrv (z vrečko za metanje) mora biti namensko proizvedena.

Prijave:

Prijave se sprejemajo elektronsko na spletni strani Rafting zveze Slovenije.

Prijavnica in obrazec za poročilo sta prilogi tega razpisa in sta dosegljivi na povezavi:

Prijavnica na licenčni seminar VR2017_O1

Potrdilo o opravljenih spustih v letu 2016

Popolno izpolnjene prijavnice ter poročila je potrebno (z dokazili – spričevalom iz preteklosti ter kopijo ID dokumenta, v kolikor kandidat v preteklih 3 letih ni bil vpisan v register) poslati na el. naslov prijave@rafting-zveza.si.

Seznam tečajnikov se sestavi po vrstnem redu popolnih prijav in plačanih kotizacij. O tem, v kateri termin smo vas uvrstili, vas obvestimo po el. pošti najkasneje do srede, 04.07.2017.

Cena seminarja znaša 50 € po osebi. Rezervacija je potrjena po prejeti kotizaciji.

Kotizacijo je potrebno ob prijavi (in najkasneje do 04.07.2017) nakazati na TRR Rafting zveze Slovenije SI56 1010-0004-9644-595, namen plačila »VR2017_O2_priimek«.

Cena vključuje: stroške predavateljev, najem predavalnice, najem proge, uporabo skupne opreme, organizacijo in vodenje seminarja, izvedbo vpisa v seznam licenciranih strokovnih delavcev.

Vsak tečajnik prejme nalepko za čelado  »Vodnik rafta 2017«.

V ceno niso vključeni izkaznica, nezgodno zavarovanje, prehrana. DDV ni vključen v ceno, ker nismo zavezanci za obračun DDV.

Tečaj bo izveden v primeru najmanj 16 prijavljenih oseb. Na tečaju (v posameznem terminu) lahko prisostvuje največ 32 prijavljenih oseb. V primeru premalo prijav si organizator pridržuje razpisati sekundarni termin.