Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Vabilo na skupščino Rafting zveze Slovenije

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE

Celovška 25, 1000 Ljubljana

e-mail: info@rafting-zveza.si

www.rafting-zveza.si

 

VABILO

 

Vabimo vas na redno letno skupščino Rafting zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 30.maja 2013 ob 18.00 uri v prostorih Gostišča Oštarija v Ljubljani, Podutiška cesta 225 (www.ostarija.net).

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Otvoritev in pozdrav (predsednik RZS)

2. Izvolitev delovnega predsedstva:

– predsednika

– dva člana (overovatelja)

– zapisnikar

3. Skupno poročilo za leto 2012:

– predsednik RZS

– sekretar RZS (finančno poročilo)

– predsednik tekmovalne komisije

– predsednik turistične komisije

– nadzorni odbor RZS

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil o delu za leto 2012

5. Program dela za leto 2013

6. Finančni plan za leto 2013

7. Potrditev tekmovalnega koledarja za sezono 2013

8. Volitve nadomestnih članov v delovna telesa

9. Razno

a) pregled članstva

b) pregled, spremembe in potrditev sprememb Statuta (uskladitev z veljavno zakonodajo)

 

V kolikor članarine za leto 2012 ali 2013 še niste poravnali, vas prosimo, da znesek do 27.05.2013 nakažete na naš TRR SI56 1010 0004 9644 595, Banka Koper d.d.

Vse tiste, ki bi se želeli ponovno ali na novo včlaniti v Rafting zvezo (spisek članov je tukaj) prosimo da nas kontaktirajo na info@rafting-zveza.si . Če vas slučajno ni na spisku, nas prosim takoj obvestite, da popravimo!

Še link do vabila na spletu: http://www.rafting-zveza.si/?p=325

V Ljubljani, 05.05.2012

Predsednik RZS:

Uroš Lovrenčič l.r.

 

VAŽNO:

Skupščine RZS se lahko udeležita po dva predstavnika vsakega kluba/društva.

Glasovalno pravico imajo vsi predstavniki klubov/društev, ki so plačali članarino za leto 2012 in 2013!

Prisotnost na skupščini je potrebno potrditi do 27.05.2013 na info@rafting-zveza.si, prav tako imena oseb, ki bodo sodelovale kot delegati.

Če imate kakršnakoli vprašanja, vsebinska ali protokolarna, jih prosim pošljite na el. naslov  info@rafting-zveza.si .

 

Leave a Comment