Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

Vabilo na skupščino Rafting zveze Slovenije

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE

Celovška 25, 1000 Ljubljana

e-mail: info@rafting-zveza.si

www.rafting-zveza.si

 

VABILO

 

Vabimo vas na redno letno skupščino Rafting zveze Slovenije, ki bo v soboto, 1.decembra 2012 ob 15.00 uri v prostorih Leničevega doma pri Kostanjevici na Krki.

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Otvoritev in pozdrav (predsednik RZS)

2. Izvolitev delovnega predsedstva:

– predsednika

– dva člana (overovatelja)

– zapisnikar

3. Skupno poročilo za leto 2012:

– predsednik RZS

– sekretar RZS (finančno poročilo)

– predsednik tekmovalne komisije

– predsednik turistične komisije

– nadzorni odbor RZS

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil o delu za leto 2012

5. Program dela za leto 2013

6. Finančni plan za leto 2013

7. Potrditev tekmovalnega koledarja za sezono 2013

8. Volitve nadomestnih članov v UO in NO

9. Razno

a) pregled članstva

b) pregled, spremembe in potrditev sprememb Statuta (uskladitev z veljavno zakonodajo)

 

V kolikor članarine za leto 2012 še niste poravnali, vas prosimo, da znesek do 26.11.2012 nakažete na naš TRR SI56 1010 0004 9644 595, Banka Koper d.d.
Vse tiste, ki bi se želeli ponovno ali na novo včlaniti v Rafting zvezo (spisek članov je tukaj) prosimo da nas kontaktirajo na info@rafting-zveza.si . Če vas slučajno ni na spisku, nas prosim takoj obvestite, da popravimo!
Še link do vabila na spletu: http://www.rafting-zveza.si/?p=213

V Ljubljani, 21.11.2012

Predsednik RZS:

Uroš Lovrenčič l.r.

 

VAŽNO:
Skupščine RZS se lahko udeležita po dva predstavnika vsakega kluba/društva.
Glasovalno pravico imajo vsi predstavniki klubov/društev, ki so plačali članarino za leto 2012!
Prisotnost na skupščini je potrebno potrditi do 26.11.2012 na info@rafting-zveza.si, prav tako imena oseb, ki bodo sodelovale kot delegati.
Če imate kakršnakoli vprašanja, vsebinska ali protokolarna, jih prosim pošljite na el. naslov  info@rafting-zveza.si med ponedeljkom in petkom, med 8h in 12h.

 

Redna letna skupščina bo samo del zaključka sezone, ki bo potekal v soboto in nedeljo, po naslednjem dnevnem redu:

Sobota, 01.12.2012

13.00 Zbor udeležencev

13.30 Kosilo

15.00 Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov za leto 2012

15.30 Redna letna skupščina

19.30 Večerja

Sledi zabava po dogovoru, nočitev na skupnih ležiščih.

 

Nedelja, 02.12.2012

9.00 Zajtrk, v dopoldanskem urah še nekaj druženja, potem odhod proti domu.

 

Vsi,ki bi se nam želeli pridružiti kaj več, kot pa samo za skupščino, prosimo da nam najkasneje do 26.12. potrdijo tudi to (lahko skupaj s potrditvijo udeležbe na skupščini oz. skupaj z imeni delegatov). Stroški hrane in prenočitve bodo minimalni.

ŠE ENKRAT OPOZORILO: Zaključek bo možen samo za tiste, ki se bodo prijavili!

 

 

Leave a Comment